காளை ரகங்கள்
  August 10, 2020

  உழவு வேலைக்கு உம்பளச்சேரி காளை

  உழவுக்கு என்றே உறுதியான காளை இனம் ஒன்று உள்ளது. மற்ற காளைகளை விட இந்த காளைகள் அதிக உறுதியானவை. அந்த…
  ஜல்லிக்கட்டு
  August 8, 2020

  களம் காணும் காளைகள் ஓர் பார்வை

  இன்றைய தலைமுறைக்கு ஜல்லிக்கட்டு குறித்து தெரிந்திருக்கும் அளவிற்கு காளைகளின் வரலாற்றினை அறிந்து கொள்ள முயல்வதில்லை. ஜல்லிக்கட்டு என்பது ஒரு வீர…
  ஜல்லிக்கட்டு
  August 6, 2020

  ஏறுதழுவல் வரலாறு

  ஏறு தழுவல், மஞ்சு விரட்டு அல்லது சல்லிக்கட்டு (ஜல்லிக்கட்டு) என்பது தமிழர்களின் மரபுவழி விளையாட்டுகளில் ஒன்றாகும். ஏறு என்பது காளை…