ஜல்லிக்கட்டு

  • களம் காணும் காளைகள் ஓர் பார்வை

    இன்றைய தலைமுறைக்கு ஜல்லிக்கட்டு குறித்து தெரிந்திருக்கும் அளவிற்கு காளைகளின் வரலாற்றினை அறிந்து கொள்ள முயல்வதில்லை. ஜல்லிக்கட்டு என்பது ஒரு வீர விளையாட்டு என்றபோதிலும், அது விளையாட்டான விசயம்…

    Read More »
  • ஏறுதழுவல் வரலாறு

    ஏறு தழுவல், மஞ்சு விரட்டு அல்லது சல்லிக்கட்டு (ஜல்லிக்கட்டு) என்பது தமிழர்களின் மரபுவழி விளையாட்டுகளில் ஒன்றாகும். ஏறு என்பது காளை மாட்டைக் குறிக்கும். மாட்டை ஓடவிட்டு அதை…

    Read More »
error: Copy Wirte Tamil Jallikattu !!